Correspondentie afspraak PVV en Indisch Platform 2.0

 


 

Beste Fleur,

Alvast dank voor jouw inzet je kan ons bellen.

A.te Meij 020-………..

Peggy Stein 06………..

Met vriendelijke groet, Anton

 

Op 12-12-2017 om 07:30 schreef Agema M.:

Goedemorgen Anton en Peggy,

 

Ik zal mn best doen en morgen een motie indienen bij de begrotingsbehandeling. Kan ik later vanmorgen nog even bellen?

 

Groetjes,

Fleur


Op 12 dec. 2017 om 00:44 heeft A te Meij <anton@telfort.nl> het volgende geschreven:

Geachte mevrouw Fleur Agema en de heer G.Wilders

Reactie op brief Staatssecretaris 11-12-2017

Amsterdam 11-12-2017

Spoed

Staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis schoffeert de Indische Gemeenschap. De Tweede Kamer wordt opnieuw misleid door VWS.

Wederom is de Staatssecretaris door de ambtenaren van zijn Ministerie foutief  geinformeerd. Dit Ministerie heeft ieder overleg zoals aangevraagd door het Indisch Platform 2.0 geblokkeerd.

Er lopen op dit moment nog een aantal A.O. vergaderingen over de navolgende punten.

1)         Voortgang Indische Kwestie

2)         Slechte afhandeling Backpayregeling door de SVB

3)         Collectieve Erkening zoals vastgelegd in de Kamerbrief van

11 augustus 2017 van Martin van Rijn. Deze wordt door de Gemeenschap NIET geaccepteerd.

Op een verzoek van de grootste organisatie: Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp SVJ, duizenden aangeslotenen, de sluitingsdatum Backpayregeling te verlengen tot 2020 heeft de Staatssecretaris besloten de regeling NIET te verlengen.

De partij, meldpunt Indische Kwestie voor de Indische Gemeenschap / Indisch Platform 2.0, waar ook SVJ bij aangesloten is, is bij dit besluit niet betrokken geweest en niet gehoord door de nieuwe Staatssecretaris. Wegens een te drukke agenda.

Hierbij doen wij een SPOEDOPROEP aan de Commissie van VWS van de Tweede Kamer om voor het kerstreces alsnog de Staatssecretaris te bewegen het uitstel te verlenen en de geplande datum van sluiting 1 januari 2018 op te schorten en hiermee rust te creëeren.

De beslissing voor de verlenging moet worden genomen door de Minister van VWS volgens de Backpayregeling.

Daarnaast lopen er nog vele Rechtszaken en nóg niet alle aanvragen zijn afgehandeld.

Namens Stichting Indisch Platform 2.0 / Indische Kwestie

A.te Meij / Peggy Stein

https://deindischekwestie.nl/

 

De afspraak met Fleur Agema en mevrouw G. van der Meer duurde meer dan 2 uur. We hebben overal over kunnen bijpraten. Ook Fleur Agema is door de ambtenaren niet goed op de hoogte gehouden. Natuurlijk hebben we het gehad over het feit waarom de partij in 2011 de motie van Pia Dijkstra de rug toekeerde. ‘Wij konden toen niet anders’ en alle andere zaken die aangedragen werden motiveerden ons om nóg meer duidelijkheid te verschaffen van wat er aan de achterkant speelt. Een prettig gesprek over mensen.


Geachte heer Te Meij,

Naar aanleiding van ons telefonisch contact van zojuist bevestigen wij u hierbij de gemaakte afspraak hier in de Tweede Kamer te Den Haag voor woensdag 8 november a.s. om 15:00 uur.

Vriendelijk verzoeken wij u en mevrouw Stein om, indien mogelijk, tien minuten eerder te arriveren bij het gebouw in verband met het aanmelden bij de beveiliging/receptie. Voor de goede orde willen wij u erop attenderen dat u hierbij een geldig legitimatiebewijs moet kunnen tonen. U kunt zich melden via Plein 2 onder vermelding van ondergetekende. Deze ingang bevindt zich aan de voorzijde van het gebouw.

Het adres van de Tweede Kamer is Plein 2 te Den Haag.
Via de navolgende link kunt u een routebeschrijving vinden.
http://www.tweedekamer.nl/contact/adres_en_route/index.jsp

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
G. van der Meer

Beleidsmedewerker langdurige zorg
Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid
www.pvv.nl

Er zijn regelmatig wijzigingen in de agenda van de Tweede Kamer. Daarom is het soms noodzakelijk dat gemaakte afspraken moeten worden gewijzigd. Het komt voor dat dit ook op zeer korte termijn moet geschieden. Onder dit voorbehoud worden de afspraken gemaakt.


Van: A te Meij
Verzonden: vrijdag 27 oktober 2017 10:34
Aan: Wilders G.; Agema M.; Peggy Stein
Onderwerp: Indische Kwestie

Geachte mevrouw Fleur Agema en de heer G. Wilders,

Wij hebben in de vorige regeringsperiode veel contact gehad met uw over de Indische Kwestie . U behartigt nu de agenda Oorlogsgetroffenen

Aan de orde in de Commissie van VWS is de nog steeds niet afgehandelde Indische Kwestie

Op dit moment staan er nog twee A.O debatten  op de agenda van de Commissie VWS.

1) Afhandeling Backpay door de SVB

2) Behandeling Collectieve Erkenning zoals hieronder weergegeven

Gezien de huidige ontwikkelingen willen wij graag met u een bespreking in de maand november voorafgaand aan het debatten om u nader te informeren.

Met vriendelijke groet

A.te Meij / P.L.Stein

Adviseurs Indische Gemeenschap

Indisch Platform 2.0

Ik ben betrokken geraakt bij de ‘Indische Kwestie’ na Kamerdebatten. Mede door mijn Indische afkomst en de kennis…