Wij proberen u zoveel mogelijk van de komende ontwikkelingen op de hoogte te houden. Ook communiceren wij hier wat we het afgelopen jaar gedaan hebben om de Indische Kwestie op de agenda in Den Haag te houden als een onafgeronde zaak. Dit om te voorkomen dat ‘men’ (pers/kamerleden/ambtenaren) denkt dat de zaak Indische Kwestie afgerond is. Dat is het niet. Er is géén compensatie oorlogsschade aangeboden aan de individuele slachtoffers van de oorlog(en). Er is géén fatsoenlijke betaling gedaan van achterstallig salaris (Backpay Salarissen) volgens normaal erfrecht. Er zijn géén officiële excuses (Staat en Koninkrijk) gemaakt en er is daarmee nooit iets erkend! Hoe wollig de woorden ook klinken van de diverse kabinetten en de ambtenaren. Let op! Onderstaande wordt nog aangevuld. Pagina is nog niet compleet ingericht, we zijn er op dit moment mee bezig. Rest van de afspraken met de kamerleden worden nu gepland. Binnenkort meer.