Vrijwillige bijdrages als organisatie of op persoonlijke titel, ondersteunen onze gezamenlijke doelstellingen. Indien u dit op prijs stelt zullen wij uw naam of organisatie vanzelfsprekend vermelden op de site. Stuur daarvoor graag een mail naar info@deindischekwestie.nl 

STICHTING HET INDISCH PLATFORM 2.0  /  NL60 RABO 0322 0932 95  /  onder vermelding van ‘Indische Kwestie’