D-DAY 11 februari 2020: MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN KERSTENS > Commissie van wijzen

Posted door

Dinsdag 11 februari 2020 is het D-Day voor de Indische Kwestie. De motie van de leden Van Gerven (SP) en Kerstens (PvdA), ‘verzoekt de regering om een onafhankelijke commissie van wijze personen in te stellen, die naar aanleiding van de NIOD rapporten uit 2005 en 2006 een finaal oordeel kan vellen over de wijze waarop de Nederlandse Staat het rechtsherstel van de Indische Gemeenschap in Nederland vorm zou moeten geven.’

PROGRAMMA:

12.00 uur: We verzamelen bij Cafe Luden Den Haag Plein 6-7 / daar kunnen we ook bijpraten over de Indische Kwestie en over 8 maart a.s.

14.00 uur: Lopen naar de ingang Tweede Kamer / Paspoort meenemen!

De stemming van meerdere moties, waar onze motie tussen zit, start om: 15.00 uur, eind: 15.45

—————–

Indisch Platform 2.0 en alle aangesloten partijen hebben er alles aan gedaan om de Indische Kwestie op de agenda te houden. Hieronder de site met posts en beeldmateriaal voor alle mensen die dit gemist hebben.  https://deindischekwestie.nl/

Rondetafelgesprek:

30-09-2019 Tweede Kamer Rondetafelgesprek Indische Kwestie Introducties Mevr. P. Stein, Voorzitter Indisch Platform 2.0 Mevr. H. Ferdinandus, Directeur Stichting Pelita Mevr. Y. van Genugten, Directeur Indisch Herinneringscentrum:

Zie hier de vragen van de heer Renkema (Groen Links) aan IHC Yvonne van Genugten en aan Pelita Harriet Ferdinandus:

De heer De Chauvigny de Blot (RIP) aan het woord: 

Boodschap Ronde Tafelgesprek aan Tweede kamer Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 30 september 2019. Weduwe van L.L.M. Hoogvelt – Flohr:

Klik op deze link voor alle video’s: https://www.youtube.com/channel/UC3JeKRxiJbzSrTsNfK_MZpg/videos

NIEUWS UITGEBLEVEN RECHTSHERSTEL BEDRAAGT 36,5 MILJARD EURO. Klik op schermafbeelding voor het volledige nieuws:

 

 

 

 

 

 

 

VAO en moties: Zie hier de andere moties, de verworpen moties en de aangenomen moties:

VOOR IEDEREEN DIE HET GEMIST HEEFT. Belangrijk: hiermee is het gevecht van de weduwen 90plus én de nog vechtende KNIL militairen en ambtenaren van rond de 96 (zonder archiefbewijs!) onderuit gehaald. En de 74jarige strijd van onze (groot)ouders weggezet als 'klaar en niet opportuun en/of gezeur'. Het kabinet komt hier nóg niet mee weg. 75 jaar GEZAMENLIJK VIEREN is GEEN optie. MEDESCHULDIG: allen die een handtekening hebben gezet onder de zogenaamde Collectieve Erkenning. Ons advies: boycot hen. Deze stichtingen o.l.v. S. Delhaye (Indisch Platform), Y. Van Genugten (Indisch Herinneringscentrum), H. Ferdinandus (Stichting Pelita) en Stichting Moluks Museum aan het Sophiahof, en de Usual Suspects om deze partijen heen zijn hierin medeplichtig en dus medeverantwoordelijk voor de standpunten van het huidige kabinet. Wij zullen de komende tijd élke pagina van de WOB (Wet openbaarheid bestuur met verslagen/mails/presentaties van de acties van deze partijen en VWS) documenten publiekelijk transparant maken en hen uitdagen openheid van zaken te geven zodat ze nog gezamenlijk acte de presence kunnen geven en we gezamenlijk het tij kunnen keren. Op naar 8 maart 2020! Ondertussen ondernemen we de nodige juridische stappen. Daarover later meer. Iedereen die nog denkt weg te komen met 'ja maar het is zo goed dat we een Pleisterplek hebben' is wat ons betreft een 'persona non grata' vwb de #indischekwestie > #2020Géén75jaarVrijheid.Teken de petitie NU:https://indischekwestie.petities.nlKom met ons IN ACTIE, meld je aan voor 8 maart:https://www.facebook.com/events/565741983994976/——-

Geplaatst door Peggy Stein op Woensdag 4 december 2019

—————————–
Fleur Agema (PVV) reageert op staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis (ChristenUnie):

Zie hier voor de motie van 11 februari a.s., bij oorlogsgetroffenen om 15.00 uur: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=11-02-2020#2020A00486


—————-

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2019–2020 20 454

Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen

Nr. 152 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN KERSTENS

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Indische kwestie nog steeds niet naar behoren is opgelost; constaterende dat «Het Gebaar» noch de Uitkeringsregeling Backpay heeft geleid tot rechtsherstel van de Indische gemeenschap; verzoekt de regering, een onafhankelijke commissie van wijze personen in te stellen die naar aanleiding van de NIOD-rapporten uit 2005 en 2006 een finaal oordeel velt over de wijze waarop de Nederlandse Staat het rechtsherstel van de Indische gemeenschap in Nederland vorm zou moeten geven, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Kerstens

 

Ik ben betrokken geraakt bij de ‘Indische Kwestie’ na Kamerdebatten. Mede door mijn Indische afkomst en de kennis…