ZO WAS HET in NED-INDIË (1900-1950), DE GROTE LEUGEN

Posted door

In 2013 ontvingen we tijdens de organisatie van de Stille Tocht onderstaand verslag/boekje ‘Zo was het’ van de zoon van de heer J. Hattink, Ernst Hattink. De heer J. Hattink liet dit document na aan zijn zoon. Heel herkenbaar is dat zoon Ernst, net als vele kinderen, weinig wist over het verleden van zijn vader in Nederlands-Indië. Dank Ernst, dat je ons dit document toevertrouwd hebt. Wij zetten het graag in voor de Indische Kwestie en voor educatie.

#indischekwestie

———–

ZO WAS HET IN NEDERLANDS-INDIË (1900-1950) > DE GROTE LEUGEN, door J. Hattink RIP.

Intro: Dit boekje werd geschreven omdat de geschiedschrijving van Dr. L. de Jong, in zijn werken. de delen: 11a t/m epiloog, een volkomen eenzijdige en gekleurde weergave blijkt van de historie in het voormalige Indië in de jaren 1900-1945, waarbij Dr. de Jong zelf verklaart onder invloed van zijn anti-koloniale visies te hebben geschreven. Dit is een eerlijke geschiedschrijving. Het is daarom dat dit boekje ‘Zo was het’ werd opgebouwd uit citaten van eerlijker historici en meer deskundigen. De schrijver J. Hattink, geboren in 1909 te Haarlem, verbleef van 1911 tot 1958 op Java, behoudens de jaren in Jappenkampen langs de Burma-spoorweg in Thailand en drie maal een verlof in Nederland. Hij was daardoor ooggetuige bij veel historische gebeurtenissen in Indië, o.a. in 1947 als vert. Dept. E.Z. als adviseur wederopbouw economisch-belangrijke objecten waardoor tevens als tolk bij de Nederlandse troepen in de jaren 1947-1949, en waarbij hij als planter voortdurend zijn contacten had met de diverse bevolkingen en bevolkingsgroepen op Java.

Download hieronder de files:

Geschiedenis_1

Ernst en J. Hattink_deel2

PS: Meld u aan bij de Indische Kwestie | Indisch Platform 2.0

#indischekwestie

#excuses #erkenning #compensatieoorlogsschade #backpaysalarissen #stophetnegeren!