Backpay in de Moesson sinds 1956: een overzicht

Posted door

Om een beetje zicht te krijgen op wat zoal over de backpay kwestie is geschreven sinds middenjaren 50 heb ik een zoekopdracht uitgevoerd in het Moesson-archief met behulp van het zoekprogramma Delpher. Het zoekwoord was “Backpay”.

De uitkomsten heb ik opgeslagen in onderstaand document.

Het zal niet volledig zijn maar het geeft een beeld over een onderwerp wat al jaren sleept. Met name voor diegenen die niet precies weten waar het nu om gaat: blader het document door en constateer dat deze slepende kwestie steeds op een ‘behendige’ manier door de overheid is ontlopen, tenminste op juridische basis.

Moesson_beelden_backpay