Brevet van onvermogen Indisch Platform onder leiding van Silfraire Delhaye

Posted door

Open brief:

 

Voorzitter IP, Silfraire Delhaye,

December 2015 ontbind je de Onderhandelingsdelegatie met VWS. Een Delegatie die akkoord ging met de Backpay voor de nog laatst levenden MÍTS we gezamenlijk met VWS per 1 januari 2016! door zouden vechten voor de Indische Kwestie (Excuses, Erkenning, Compensatie Oorlogsschade en Backpay Salarissen) én in gesprek zouden blijven voor wat betreft de weduwen.

We hadden toen namelijk al berekend dat niet alle 1100 mannen/vrouwen (schatting 2013 SVB) nog in leven zouden zijn. Dus er zou geld over blijven wat toch al gereserveerd was.

Onacceptabel dat je deze ontbinding met een half Dagelijks Bestuur hebt bepaald. Want ook ik zat in het Dagelijks Bestuur en was niet uitgenodigd voor dit gesprek, evenals Nico Wijnveldt van Stichting Matahari uit Groningen. Ook Ton te Meij, adviseur Pers/PR en Politiek en Jan de Jong, voorzitter SVJ, heb je met deze ontbinding buitengesloten van verdere onderhandelingen met VWS. Dit terwijl we op een moment zaten dat de onderhandelingen onder extra druk gezet moesten worden om een minimale afkoop te voorkomen.

Ofwel, je hebt als voorzitter van het IP de weg naar versnelde voortgang Onderhandelingen Indische Kwestie met VWS gesaboteerd. En daarmee het recht van de belanghebbenden ondermijnd.

Je hebt niet alleen deze weg tot actie gesaboteerd (ja, ik kan het zeggen), maar ook met je zogenaamde vele onderonsjes met Martin van Rijn en ambtenaren gezorgd voor tweespalt en een wankele basis. Iets waar de zittende ambtenaar gaarne op inspeelt. Ken de geschiedenis! Het resultaat, het voor enkele leden van het IP lang gewenste Indisch Huis en een positie voor jezelf om de financiële flow van een minimaal door VWS vrijgemaakt budget te managen.

Kortom:

Je hebt de Onderhandelingsdelegatie geliquideerd op een cruciaal moment van de besprekingen met VWS. Veel te vroeg!

Je hebt afgegeven op je eigen aangesloten Stichtingen en personen betrokken bij het IP.

Je hebt misbruik gemaakt van mensen mét de expertise en oprechte intenties voor rechtvaardiging van de Indische Kwestie.

Backpay_Proces_27_1_PS_1.013Je hebt zonder invoeling misbruik gemaakt van de welwillendheid van mijn kantoor, mijn medewerkers, die als gevolg van jouw mismanagement binnen het IP, een stortvloed aan vragen, boosheid, aanvragen voor de Backpay hebben moeten verwerken, letterlijk en figuurlijk. En die uiteindelijk hun baan kwijtraakten. En waarom, omdat je niet in staat bent gebleken dit op tijd te ondervangen en af te stemmen met de daarvoor bestaande organisaties, hoewel je daarover vroegtijdig was geïnformeerd!

In mijn ogen had en heb je nog steeds een eigen agenda!

——-

Waar was je vanaf 3 november 2015, toen de zogenaamde morele regeling van de Backpay in werking trad. Je hebt geen dossier ingekeken. Je hebt je slechts laten bedienen door het vele opvangwerk, verricht door mijn personeel (hét opvanghuis voor het IP, door jouzelf verkozen boven het adres in Den Haag, vanwege de slechte bereikbaarheid van het IP aldaar).

Onderstaande mailwisseling laat precies zien wat er daadwerkelijk gebeurd is. Eén momentopname. Waar was je tijdens de avonden dat wij de mensen opvingen? Waar was het IP? De mailwisseling is van 22 december. Op 25 december, vlak voor Kerst, onthef je de delegatieleden van hun functie. En met name de mensen die het meest actief zijn geweest. Neem Jan de Jong van SVJ, Ton te Meij, die je richting NOS diskwalificeerde als ‘iemand die zo nu en dan iets heeft gedaan in de politiek, maar niet veel’, waardoor je belangrijke IP-momenten tijdens het werkelijke uitvoeringsproces nooit optimaal en perswaardig hebt benut. Integendeel, je bleef volharden in de woorden van de ambtenaren VWS ‘dat alles soepel verloopt’. En dat terwijl er op dat moment een aantal belanghebbenden de backpay NIET voor hun overlijden hebben ontvangen. Mensen van de dag, we zouden voor hen klaarstaan en ze zo min mogelijk belasten!

Waar was je het afgelopen jaar? Waar was het IP? Bezig met dit kleine resultaat voor zorg en educatie? Zie je laatste openbare mail over het Indisch Huis. Bezig met je eigen ego in het totaal? Wat is er gebeurd vlak voor de ontheffing van de delegatie? Waarom heb je het IP-adres opeens naar je privé adres overgeheveld, terwijl dit eerder bij Stichting JES op kantoor was? Had dat te maken met de paniek waarin de voorzitter van JES privé zat? Ik heb je deze vraag eerder gesteld.

Waarom heb je verschillende vrijwilligers via inbox op Facebook benaderd en onrust gezaaid? Ik heb deze berichten allemaal ontvangen omdat men niet wist wat ermee te doen.

Dan over Maluku4Maluku. Daarin heb je je heel vreemd opgesteld. Ik begreep tijdens een van de vergaderingen van VWS/SVB dat ik NIET met deze groep mocht samenwerken. Dat was jouw waarschuwing. Om een of andere vage reden, die niet bijdroeg aan oplossingen op korte termijn voor de mensen die ons nodig hadden. Daar heb ik me niet aan gehouden omdat ik via deze partij veel namen kon aandragen bij SVB/VWS in een vroeg stadium. Want let wel, het ging namelijk nog steeds om mensen ‘van alledag’. En we verloren er een aantal onderweg. We, Ton en ik hebben het team Maluku4Maluku gemeld dat ze zich konden aanmelden bij het Indisch Platform. En daar kwam niets van terecht. Dat traineerde je zodanig dat het maanden heeft geduurd voordat men antwoord kreeg.

In de tussentijd verloren we mensen op de lijst van Maluku4Maluku. En is Leo Reawaruw erachter gekomen waarom je ze buitensloot en daarmee deze ellende veroorzaakt hebt. En natuurlijk pakt hij je op je Japanse achtergrond. Een koekje van eigen deeg. Alleen heeft jouw actie diepe wonden achtergelaten bij de mensen van dit team. En verloor Leo zijn buurman in een eerder stadium. Een Indische man die hij beloofd heeft te begeleiden in deze ‘Backpay’strijd’, want voor velen bleek ook hier weer dat ze bewijzen moesten overleggen. En jij bleef melden dat alles zo soepel verloopt, Silfraire.

Je hebt jezelf opgeworpen als ‘redder van de Indische Gemeenschap’, en daarbij speelde je achtergrond, je Japanse achtergrond mee. Té vaak werd je gediscrimineerd – ik hoor het je nog zeggen – té vaak werd je als NIET volwaardig aangezien. Het is ziekelijk hoe je ermee omgegaan bent de afgelopen twee jaar, na het overlijden van Herman Bussemaker. Er stond een andere man op. Een dwingende, dwangmatige man die recht op eigen doel af is gegaan, het verwerven van een positie voor jezelf. Voor je eigen ego. Want van de gemeenschap Silfraire, daar heb je je in je jonge jaren – helaas door omstandigheden – al gedistantieerd. Dat kan ik opmaken uit je denigrerende opmerkingen, gemaakt met een glimlach. Bij één van onze besprekingen met VWS en SVB (georganiseerd naar aanleiding van mijn beklag bij Martin van Rijn over de slechte voortgang) wist je zomaar ineens in Leiden te melden; ‘let niet op de ruzie onderling bij de Indische mensen, dat doen ze al jaren’. Deze opmerkingen zijn ongepast, hooghartig én kleinerend naar de mens die het hardst je steun behoeft zeker in deze periode. Letterlijk dan he Silfraire.

Graag antwoord op de vraag openbaar. Wat heeft het IP gedaan aan de Indische Kwestie ná december 2015?!

Een eis vanuit vele mensen en organisaties uit de Gemeenschap die getekend hebben voor de Indische Kwestie: ontsla jezelf van de functie ‘voorzitter en vertegenwoordiger van de Indische Gemeenschap’. En geef het stokje door aan iemand die écht voor de Gemeenschap opkomt. In de diepste zin van het woord! Jij kan en mag de Indische gemeenschap niet meer vertegenwoordigen.

Peggy Stein

——
Van: “S.Delhaye RA” 
Onderwerp: Fw: lijsten
Datum: 22 december 2015 20:52:30 CET
Aan: “A.M. Pijper”, “Jan de Jong”, “Jan van Wagtendonk”, “Nico Wijnveldt”, “Ton Lutter”, “Ton Mey”
“Peggy Stein”
 
Deze lijsten zijn door mij reeds doorgestuurd naar VWS.
Groet,
Silfraire
——
 
From: Peggy Stein
Sent: Tuesday, December 22, 2015 12:41 AM
To: S.Delhaye RA
Cc: ‘Ton Mey’
Subject: lijsten
Dag Silfraire,
Hierbij de lijsten voor zover bijgewerkt op dit moment.
Kun jij deze lijsten svp zoals besproken naar VWS sturen? Dit is de status van dit moment. Er zijn nog gevens die we binnen moeten krijgen van een aantal personen. Deze staan nog niet in de lijst.
Ton staat in cc vanwege de samenwerking gedrieën vanaf het begin.
Bij de volgende personen/zie nummers hieronder zijn opmerkingen geplaatst ivm overlijden of ziekenhuisopname.
Dit is reeds eerder doorgegeven en naar ik begrijp van de kinderen of de mensen zelf, heeft nog niemand van de lijst iets gehoord. Lees graag de individuele gevallen door.
1.
BP-0218
Is op 30-10-2015 overleden
2.
BP-0020
Overleden op 10-10-2015
3.
BP-0101
Overleden op 14-12-2015
Aangegeven op lijst dat familie zich zorgen maakt over snelheid van berichten/toekennen. Alle gegevens bekend.
4.
BP-0165
Overleden 10-2015
 
5.
BP-0187
Overleden op 9-11-2015
 
6.
BP-0106
Ziekenhuisopname 23-11
7.
BP-0116
Half december vader in ziekenhuis opgenomen. Svp spoed aangegeven.
Hoopt vader nog te kunnen mededelen dat het goed is gekomen met de Backpay.
 
8.
BP-0141
Zorg om vader. ‘zag het op teletekst en sindsdien gaat hij geestelijk achteruit’.
 
9.
BP-0148
December weer contact. Melding dat vader in ziekenhuis is opgenomen. Svp spoed.
 
Hierbij ook (zoals eerder beloofd) de Weduwenlijst / althans wat er tot op heden is ingevuld. Deze vrouwen zijn allemaal erg boos/teleurgesteld! Ofwel zelf aangemeld of via hun kinderen.
 
Ik hoor graag als er vragen zijn over e.e.a.
 
Groet,
Peggy

Klik op onderstaand plaatje voor de video #indischekwestie #indischverdriet #countdownindischekwestie

Schermafbeelding 2017-07-26 om 15.24.50


 

REACTIE INDISCH PLATFORM OP OPEN BRIEF / GEDEELD VIA SOCIAL MEDIA ZIE LINK.

LAATSTE NIEUWS/REACTIE INDISCH PLATFORM OP OPEN BRIEF:Vandaag ontving ik dit bericht van het DB van het Indisch…

Geplaatst door Indische Kwestie op donderdag 3 augustus 2017

LAATSTE NIEUWS/REACTIE INDISCH PLATFORM OP OPEN BRIEF:
Vandaag ontving ik dit bericht van het DB van het Indisch Platform van de heer Derk HilleRisLambers, zie daaronder mijn reactie:

“In Peggy Stein’s blog komt veel oud zeer naar voren. Haar opmerkingen laten we voor wat ze zijn, verder vinden wij het zinloos om op alle aantijgingen in te gaan. Maar wel het volgende.
Het Indisch Platform is nog steeds bezig met ingewikkelde onderhandelingen met lastige afwegingen tussen wat terecht en wenselijk is enerzijds, en wat haalbaar is anderzijds.
De IP voorzitter heeft door diplomatiek optreden de dialoog met onder meer de ambtenaren van VWS sterk verbeterd.
Mw Stein signaleert dat zij het oneens is met de benadering van de meerderheid van het Bestuur, dus niet alleen die van Silfraire Delhaye. OK, tot dan een zakelijk verschil van mening. Maar vervolgens trekken zij en anderen op haar website een riool van onwaarheid en vuilspuiterij open tegen IP voorzitter Delhaye persoonlijk en in het voorbijgaan ook nog eens tegen de voorzitter van de Stichting JES.

* Anders dan Mw Stein suggereert is de heer Delhaye wat ons betreft niet bezig met solo acties, maar met gezamenlijk beleid.
* Het ontbinden van de onderhandelingsdelegatie, in december 2015, wegens onvoldoende toegevoegde waarde voor nieuwe onderhandelingen, is door de IP voorzitter gedaan, gesanctioneerd door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.
* Jan de Jong stapte met de SVJ uit het IP omdat hij een andere benadering voorstond dan de rest van het Algemeen Bestuur en zich bij die meerderheidsbenadering niet wilde neerleggen. Dat hij bij verdere beslissingen niet betrokken werd is dus niet verbazingwekkend.
* Mw P. Stein maakte nooit deel uit van het IP Dagelijks Bestuur. Zij en de heer A. te Meij waren adviseur op vrijwilligersbasis en woonden in die rol bestuursvergaderingen bij
* Dat Peggy Stein’s bedrijf niet goed loopt kan men alleen Mw Stein aanrekenen. Silfraire Delhaye heeft in dat bedrijf immers geen functie of verantwoordelijkheid.
* Dat de heer Delhaye tot dusver gepast terughoudend is geweest in het antwoorden op eerdere laakbare uitlatingen valt in hem te prijzen.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks Bestuur Stichting Het Indisch Platform”

——-

REACTIE PEGGY STEIN AAN DE HEER DERK HILLE RIS LAMBERS:

Geachte Derk HilleRisLambers,
ik ken u niet persoonlijk. Ik weet dat u nu in het DB zit van het IP en dat u daarnaast ook secretaris bent of was van de Stichting Verfilming Japanse Bezetting, waar ook de heer J. van Wagtendonk een bestuursfunctie uitoefent.

1. DB lid
Mag ik u herinneren aan een fragment uit het Verslag AB-IP van 12 juni 2013:
“Peggy Stein is deskundig op het gebied van marketing en advertising. Zij heeft o.a. met de overheid gewerkt bij het ministerie van BuZa en Economische Zaken.
Wanneer er meer communicatie is vormen de diverse groepen elkaars complement en is er een hoger rendement te halen.
Unaniem wordt besloten dat Peggy als adviseur deel gaat uitmaken van Het DB van het IP.”

Daarnaast verwijs ik u naar een mail van voorzitter S. Delhaye waarin hij aan de websitebouwer vraagt om ‘Peggy Stein aan de bestuursleden (DB) toe te voegen’, kort daarna.

2. Adviseurs op vrijwilligersbasis
De heer Ton te Meij heeft afspraken gemaakt met Herman Bussemaker. Daar sta ik buiten. Ton te Meij heeft – om het nog maar eens duidelijk te maken! – overleg met de kamerleden mogelijk gemaakt en was Delegatielid én adviseur en zorgde er o.a. voor dat Silfraire Delhaye (zie laatste NOS uitzending) goed in het daglicht kon komen door zijn contacten met de pers.

3. Jan de Jong SVJ
Een man naar mijn hart. Ja hij stond een andere benadering voor en ageerde tegen de brief (uit het niets! ontvangen zonder gedegen overleg AB/DB/Delegatieleden) van S. Delhaye vlak voor kerst december 2015. Graag het volledige verslag als u het dan toch aanstipt.

4. “riool van onwaarheid en vuilspuiterij”
Citeer het per zin graag even, zodat ik het feitelijk kan onderbouwen. De andere berichten van mensen online zijn hun eigen berichten, waarnemingen, ervaringen en uitingen van terechte frustraties. U heeft het in dat geval over uw ‘doelgroep’. Leg uw oor te luister. En wat doet u daarmee? Vwb de Indische Kwestie Excuses Erkenning Compensatie Oorlogsschade en Backpay Salarissen. Vuilspuiterij? Hooglopende emoties waar je begrip voor kunt opbrengen. Zeker als je stelt voor hun rechten op te komen.

PS: woorden als vuilspuiterij, moddergooien, slangenkuil. Ik zie het vaak voorbij komen. Lees de inhoud. Wat vindt u er nu zelf van allemaal. Wat heeft het IP nu werkelijk gedaan de afgelopen tijd. Wikken en wegen. Vecht! Sta op! en ga niet akkoord met een afkoopsom. Ik begreep ook dat zowel Stichting JES uw Stichting naar het Indisch huis verhuizen. Unaniem is besloten (2013!) dat de delegatie en ook de vorm zou veranderen in een vecht organisatie vanwege het simpele feit dat er dagelijks mensen overlijden die tekort zijn gedaan.

Graag hoor en wederhoor. Laat u goed informeren en niet eenzijdig. Ik heb u nooit gesproken. Een aantal andere leden van het IP inmiddels wel.

Tot zover,
Peggy Stein

Reacties online:

 • Jammer dat Derk HilleRisLambers niet juist geïnformeerd is door Sylfraire Delhaye en zijn collega’s van het Indisch Platform. Een platform wat overigens uitblinkt in onzichtbaarheid. Waar kan ik heldere verslagen vinden van de Indisch Platform activiteiten en behaalde successen?
 • vuilspuiterij is wel erg kort door de bocht. Mensen zijn verontwaardigd en het leed stapelt zich op, en mensen uiten dat. Moet dat nu ook gecensureerd worden in afwachting op…’wat haalbaar is’? En zo gaan we de zoveelste herdenking in met een “nothing burger” voor de Indische gemeenschap. Nederland op zijn smalst.
 • Ik zet mijn mening niet gauw neer maar er moet me toch iets van mijn hart! Waar was het gehele IP toen de telefoontjes binnen stroomden. Moesten we dan al die mensen in de kou laten staan, omdat het IP het telefoonnummer van Peggy haar kantoor op visitekaartjes, website hadden staan. Hoe durven ze te zeggen dat het Peggy haar eigen schuld is dat haar bedrijf niet goed loopt, ze heeft gewoon haar hart op de goede plaats. Zij en haar personeel hebben al die aanvragen behandeld, alle verhalen aangehoord. Zij lieten de mensen niet in de steek, het IP wel!
  Alle feiten zijn gedocumenteerd en laten we zien, meer doen we niet. Dat is geen vuilspuiterij maar het beargumenteren van feiten. De heren hebben zelf, door hun eigen gedrag, gezorgd, dat er nu gerommel en gemor is. Door niet te luisteren naar hun achterban. Laten we wel wezen, zonder Peggy hadden we als Indische gemeenschap veel minder bekendheid gekregen op social media. De heren van het IP hadden alleen maar een IP site die nooit werd bij gewerkt en waar vragen geeneens werden beantwoord!
 • In Amerika noemen we dit “character assassination”… en de onderliggende tactiek (afleiden van waar het nu eigenlijk over gaat) wordt gebruikt omdat Peggy een gevoelige snaar heeft geraakt. Nog een paar van dit soort juweeltjes en we zijn op de goeie weg!
 • Hans Vogelsang van nieuwsbrief NICC (AB lid Indisch Platform) dank dat je het tegengeluid verspreidt van het Indisch Platform. Belangrijk blijft niet alleen het eenzijdige verhaal. Ik plaats ook de reactie van het Indisch Platform op mijn OPEN BRIEF, dus verspreid gaarne de dialoog en de aangeleverde feiten. Je bent eigenaar van de onafhankelijke nieuwsbrief ‘Nederlands Indisch Cultureel Centrum’ (NICC). Benieuwd of je de dialoog en ook de reacties van mensen (want daar blijft het om gaan) plaatst. Ex-collegiale groet, Peggy Stein
 • Wat een minachtende, denigrerende en nietszeggende reactie van het DB.
  Om reacties af te doen met “Maar vervolgens trekken zij en anderen op haar website een riool van onwaarheid en vuilspuiterij open…” hoort, ziet, leest en voelt het DB/IP niet wat er daadwerkelijk speelt binnen de gemeenschap en steekt het DB/IP een dolk in de rug van iedereen die zij menen te vertegenwoordigen.
  En Silfraire waarom reageer jij zelf niet en laat je dit over aan iemand die kennelijk niet alle inns & outs kent, behalve dan het deel wat door jou ingefluisterd wordt.
  Dit noem ik LAF…
  Maar dat weten we inmiddels wel.. zodra men te kritisch wordt hul jij je in stilzwijgen, ontvriend je mensen en span je een ander voor je karretje..
  En DB… hoe mooi je de zinnen ook maakt.. als je ze niet kunt onderbouwen, zullen ze opgaan in rook…p.s.: DB..IP… hebben jullie al die honderden dossiers weleens gezien… gevoeld.. gelezen..?? Moet je eens doen…
 • Meneer Derk HilleRisLambers, wie bent u dan wel? Heeft u zich wel goed laten informeren wat er allemaal speelt bij de Indische Kwestie, zo te horen echt niet.
  Hou op over vuilspuiterij e.d. eea is gekomen omdat de heer Silfraire Delhaye zijn mond voor maanden dichthield, ondertussen stierven er mensen dus hij doet mee aan het uitsterfbeleid, schande. Hij deed net of de ouderen uit de Indische Gemeenschap al dood en begraven zijn en dat is niet zo. Wij komen op voor de mensen die zelf onmondig zijn vanwege hun hoge leeftijd. Als u zonder meer achter uw voorzitter staat bent u gewoon dom bezig. Houd je aan de feiten dan besef je dat je zulke dingen niet moet schrijven. Ik wens u vooral veel wijsheid.
  Ik ben een van The Blue Angels die vrijwillig gewerkt hebben voor IP en de Indische Kwestie, ik kan mezelf voor mijn kop slaan dat ik Silfraire niet op de juiste manier heb ingeschat. Wij hebben de “Oudjes” resultaten beloofd in ieder geval dat de Indische Kwestie besproken blijft, wat. voor dingen Silfraire doet achter de schermen, daar weet niemand van af, hij kan zo veel vertellen, ik sluit af met zijn onzinnige woorden: so far so good
 • het is droevig dat het zover heeft moeten komen.
  De experts, de ouderen werden doodgezwegen oftewel monddood gemaakt.
  Zij zwegen en wij zwegen mee.
  Hoeveel ouderen lagen in bed te woelen en of stil te huilen en te overdenken hoe de touwtjes aan elkaar te knopen.
  Wij waren als een granaat uit elkaar geslagen in een, voor velen vreemd land.
  De expertise weg.
  Ik vraag mij af of onze “vertegenwoordigers” voldoende ruimte krijgen om de zaak aanhangig te maken.
  Zo ja en met voldoende kennis van zaken had de beslissing er al moeten zijn.
 • Indische platform…. blijft op je plaats (Platje) en verroer je niet. Op de eerste plaats jij vertegenwoordig mij helemaal niet, ik wil dan in vrijheid, die vrijheid waarvoor ik gevochten heb en bijna mijn leven heb gegeven , waar jij je werk in dezelfde vrijheid kan doen en in mijn optie mensen een valse hoop voor koesterd uitteoefenen. Ik hoef niets te zeggen, maar toch doe ik het, hoelang ben je bezig jou doelen te bereiken,? Ik ben 84 jaar en het zou fijn zijn de mensen van mijn leeftijd het nog mag beleven te mogen meemaken in Hun laatste jaren Hou eens op met Mierenneuken en ga aan je werk, niet alleen Kransen leggen en je profileren op de eerste plaatsen te zitten en die waar het eigenlijk omgaan achter in de rij mogen plaats nemen en dit alles met een uitgestreken gezicht, het is schaamteloos en getuigd geen respect te hebben aan de nabestaande waar ik een van ben Nogmaals Ind.platform … laat je Klauwen wapperen of anders ga fietsen stelen op de Dam… John Bruininga. Veteraan.
 • De heer Derk HilleRisLambers schrijft namens het DB: ” Het Indisch Platform is nog steeds bezig met ingewikkelde onderhandelingen met lastige afwegingen tussen wat terecht en wenselijk is enerzijds, en wat haalbaar is anderzijds”. Dit is een zin vol diplomatieke leegheid. Want wat er eigenlijk staat is: “misschien vinden we wel dat we in ons recht staan maar we zijn te bang om dat recht op te eisen. En dat soort mensen vindt dat ze de Indische Gemeenschap vertegenwoordigen?.
 • Respect hebben voor de Vlag en voor mensen die daarvoor hun leven hebben gegeven is een grote Eer maar die er nog onder leven een valse hoop geven is misdadig … en daarin volharden is onmenselijk, ik klaag ze aan , niet bij de Rechter, daar hebben ze nog kans vrijuit te gaan, maar voor onze Schepper. Een schrale troost, maar dat is het enig houvast in deze zogenaamde rechtstaat, dat bol van de democratie en rechtvaardigheid voor op loop. Mag ik even Formeren…….
 • Wat een ongelofelijke beerput, slangenkuil en mismanagement, het hangt van onkunde, verraad en vertroebelde ego’s aan elkaar. Die meneer Silfraire Delhaye heeft een enkeltje Tokio verdiend. Ik snap niet dat mevrouw Stein en consorten niet veel eerder aan de bel heeft getrokken, als je zou dicht bij het vuur zit kun je toch wel reageren en actie ondernemen. Het is een zich herhalende geschiedenis. Neem nou alle politiek en financieel ondersteunde Indische initiatieven van de eerste 3 Indische Huis projecten die ten onder zijn gegaan aan incompetentie, bedrog en vriendjespolitiek.
  Blijkbaar zit het in de Indische genen, wat dit is geen toeval meer. Ik schaam mij diep, want ik kan dit bijna niet meer uitleggen aan mijn niet Indische vrienden.
 • nr. 1 is het voormalige Indisch Cultureel Centrum in Zoetermeer, die landelijke ambities had en door wanbeheer en fraude aan zijn eind is gekomen. Daarbij is het opvallend en dat kun je toch niet ontkennen dat een aantal z.g. Indische ‘hot shots’ die geroemd werden om hun kennis, kunde en betrokkenheid, het in al die gevallen willens en wetens hebben verziekt er mee zijn weggekomen. Voor het ministerie ‘collateral damage’ van alweer die Indische lui die het eigenlijk niet kunnen wanneer zij zo’n verantwoordelijk project moeten uitvoeren. Het huidige Indisch Herinnering centrum is de uitgeklede vorm van de vorige projecten. We zullen er mee moeten leven dat we blijkbaar de verkeerde ‘uitvoerders’ aantrekken die hun kans ruiken om hun slag te slaan.

Bericht poging Han Dehne:

IN HET KADER VAN OPENHEID…….Eerder liet ik weten, naar aanleiding van mijn artikeltje over de strubbelingen die er…

Geplaatst door Han Dehne op dinsdag 22 augustus 2017

Bericht terug van Silfraire Delhaye:

Het volgende bericht mocht ik ontvangen van Dhr. Silfraire Delhaye. Ik weet niet of hij dat in functie als Voorzitter…

Geplaatst door Han Dehne op woensdag 23 augustus 2017

 

Reactie Herman Albers Spierings:

https://www.facebook.com/groups/684839725027229/permalink/823866351124565/

Het antwoord van Silfraire Delhaye op het verzoek van Han Dehne is ronduit beschamend.
Niet zozeer het feit dat hij voor het eerst überhaupt reageert, maar bovenal omdat zijn antwoord aantoont dat de werkelijke reden voor het ontbinden van de onderhandelingsdelegatie Indische Kwestie (en het uit de delegatie zetten van Peggy Stein en Ton Te Meij), louter om persoonlijke motieven ging.
M.a.w. Silfraire Delhaye heeft de Indische Kwestie ondergeschikt gemaakt aan zijn persoonlijke belang. En daarmee schaadt Silfraire Delhaye de Indische Kwestie in hoge mate. Onbegrijpelijk des temeer dat de diverse organisaties binnen het Indisch Platform dat (hebben) laten gebeuren.

In het antwoord van de heer Hille Ris Lambers, namens het DB van het IP, op de blog van Peggy Stein over het disfunctioneren van het Indische Platform, met name het Dagelijks Bestuur, zegt hij letterlijk: “anders dan Mw Stein suggereert is de heer Delhaye wat ons betreft niet bezig met solo acties, maar met gezamenlijk beleid” en nu komt het: “Het ontbinden van de onderhandelingsdelegatie, in december 2015, wegens onvoldoende toegevoegde waarde voor nieuwe onderhandelingen, is door de IP voorzitter gedaan, gesanctioneerd door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.”

Maar uit het antwoord van Silfraire Delhaye blijkt dat het ontbinden van de onderhandelingsdelegatie helemaal niet door hem is gedaan vanwege “onvoldoende toegevoegde waarde”, maar zoals hij zelf letterlijk zegt: “De mensen die kritiek hebben op het IP zijn zij die door het AB van het IP uit het IP zijn gezet. Door onverkwikkelijke berichten te plaatsen over mijn persoon, in het bijzonder over mijn biologische afkomst”.
En daarbij noemt hij de namen van Peggy Stein en Ton Te Meij als de personen die dat gezegd zouden hebben.

Dit kan niet anders betekenen dan dat Silfraire Delhaye het Dagelijks Bestuur van het Indisch Platform voorgelogen heeft over de werkelijke reden van het ontslag van de onderhandelingsdelegatie in december 2015. De delegatie had dus niet “onvoldoende toegevoegde waarde” maar de voorzitter voelde zich kennelijk persoonlijk beledigd omdat hij (ongefundeerd) dacht dat hem verweten werd dat hij een Japanse vader heeft.
In het antwoord van de heer Hille Ris Lambers heet dat: “vervolgens trekken zij [Peggy Stein)] en anderen op haar website een riool van onwaarheid en vuilspuiterij open tegen IP voorzitter Delhaye persoonlijk en in het voorbijgaan ook nog eens tegen de voorzitter van de Stichting JES”.
Maar welk riool van “onwaarheden” en “vuilspuiterij” dan wel wordt geopend, wordt natuurlijk niet genoemd.

In het vervolg van zijn antwoord aan Han Dehne trekt Silfraire Delhaye de persoonlijke kaart en probeert hij ook Han Dehne te betrekken bij zijn eigen probleem. Dat doet hij de laatste jaren met grote regelmaat. Want niet anderen brengen steeds zijn Japanse achtergrond ter sprake, hij brengt dat feit juist zèlf te pas en te onpas naar voren. Daarmee is niemand anders verantwoordelijk voor het naar buiten brengen van zijn Japanse verwantschap dan alleen hijzelf.

Daarbij vind ik het persoonlijk van weinig empathie getuigen wanneer Silfraire Delhaye, uitgerekend tijdens herdenkingen voor slachtoffers van de Japanse gruweldaden, begrip durft te vragen voor de problemen die hij kennelijk heeft met het feit dat hij een Japanse vader heeft (zoals hij o.a. gedaan heeft tijdens zijn toespraak op 15 augustus 2016 in Zwolle en al eerder tijdens de Indië herdenking in de Duinzigtkerk in 2012).

Maar ik vraag u: Waarom moeten slachtoffers, die nooit het verleden achter zich hebben kunnen laten omdat ze geestelijk en lichamelijk geleden hebben onder de Japanse bezetting, zowel binnen als buiten de Japanse kampen, mensen die door de Japanners gemarteld zijn, onthoofd, vermoord, verhongerd, levend in manden overboord gegooid tijdens de zeetransporten, onder onmenselijke ontberingen hebben moeten werken aan de spoorwegen en Japanse vliegvelden en zij die al die vreselijke gebeurtenissen hebben moeten aanschouwen en daardoor nu nog steeds getraumatiseerd zijn, het gejank van iemand aanhoren over feit dat hij een Japanse vader had? Wat hebben zij die hun geliefden komen herdenken daarmee te maken? Is dat niet iets dat Silfraire Delhaye beter met een psychiater kan bespreken of een psycholoog? Dat is toch niet iets wat je voor slachtoffers en nabestaanden gaat staan memoreren, uitgerekend bij een herdenking?

En dan, is het niet Silfraire Delhaye zèlf, die tijdens één van zijn reizen naar Japan letterlijk zei:
“ Tenslotte: Ik kijk met dankbaarheid terug op deze tien dagen, waarbij mijn dank uitgaat naar de Japanse regering, in het bijzonder naar de Ministry of Foreign Affairs, Western Europe Division, maar ook naar het vele werk dat het JIN bestuur heeft gedaan. Terecht heb ik bij al mijn 5 speeches geeïndigd met de woorden……..I take pride in saying……..Watashino, otosanwa, Nihonjin-desu ! (I am Japanese)”. Dus: hij is er juist trots op Japans te zijn!
Speelt hij dan niet bij andere gelegenheden de “zielige zoon van een Japanse vader kaart” ter meerdere eer en glorie van zichzelf? In de hoop en verwachting dat mensen zullen zeggen hoe moedig ze het van hem vinden dat hij daar zo open over is? En dat terwijl hij bij andere gelegenheden dus vol trots vertelt dat hij een Japanner is? Heeft iemand hem wel eens horen zeggen dat hij er trots op is dat hij een Indo is?
http://www.jin-info.nl/japanrei…/reisverslag-silfraire-2008/

Laten we wel zijn, Silfraire kan er niets aan doen dat zijn vader een Japanner was, maar wat moeten de overlevenden van de Japanse gruweldaden daarmee? Wat moet de Indische Kwestie daarmee? Zo’n voorzitter is toch eerder een last voor de Indische Kwestie?

De heer Hille Ris Lambers van het IP gebruikte een “prachtige” volzin: “Het Indisch Platform is nog steeds bezig met ingewikkelde onderhandelingen met lastige afwegingen tussen wat terecht en wenselijk is enerzijds, en wat haalbaar is anderzijds”.
En verder: “De IP voorzitter heeft door diplomatiek optreden de dialoog met onder meer de ambtenaren van VWS sterk verbeterd” .
Een schitterende manier om te zeggen dat je niets hebt bereikt!
En dát er niets bereikt is, is wel duidelijk, want inmiddels kennen we het schamele, zo niet beschamende resultaat van een Indische pleisterplaats (wat een vreselijk feodale term), waarmee de VOC mentaliteit van de Nederlandse overheid maximale publiciteitswinst behaalde toen de zogenaamde, al dan niet zelfbenoemde leiders van de Indische gemeenschap, zich uitputten in lovende dankwoorden aan het adres van de staatssecretaris voor die prachtige geste. En ook nu was het notabene weer tijdens een herdenking, ditmaal de officiële herdenking in Den Haag op 15 augustus j.l.,

En dat terwijl de bekostiging van die Indische Pleisterplaats niets meer dan een sigaar uit eigen doos is. Verkregen over de ruggen van de Indische Nederlanders die voor Nederland gevochten hebben, maar daarvoor door de Nederlandse overheid nooit betaald zijn. Want die Nederlandse onderdanen wachten nu al ruim 70 jaar nog steeds op hun niet uitgekeerde salarissen. Die mensen zitten zeker niet te wachten op die karige fooi van een nog immer feodale overheid. Die draaien zich alleen in hun graf om vanwege zoveel onrecht.

Mijnheer Hille Ris Lambers, u schrijft: “Dat de heer Delhaye tot dusver gepast terughoudend is geweest in het antwoorden op eerdere laakbare uitlatingen valt in hem te prijzen”.
Maar nee Mijnheer Hille Ris Lambers, dat valt juist niet in hem te prijzen. Hij is alleen maar terughoudend geweest omdat hij de discussie niet aandurft over zijn functioneren. Dat is omdat hij te bang is om de echte confrontatie aan te gaan. Hij heeft zich door Han Dehne laten verleiden tot het doen van bepaalde uitspraken waaruit zonneklaar blijkt dat hij mensen voor zijn karretje spant. En u bent daar kennelijk ook één van.

Silfraire Delhaye besluit met de woorden: ”Maar een ding wil ik jou wel informeren [Han Dehne]. Het IP sluit de rijen……en staan geheel achter hun Japans-Indische voorzitter!”
Met een uitroepteken nog wel. Je moet maar durven.

Maar mijn vraag aan alle organisaties binnen het Indisch Platform is: Voor wie zitten jullie eigenlijk in het Indisch Platform? Voor de Indische Nederlanders die vechten voor hun recht op niet betaalde salarissen en compensatie voor hun geroofde bezittingen of voor een Japans-Indische voorzitter die zich door de overheid heeft af laten schepen met een aalmoes?

Alles overziend en alle bereikte “resultaten” beoordelend kan ikzelf toch tot geen andere conclusie komen dan dat niemand anders dan Silfraire Delhaye zèlf, zich als voorzitter heeft gediskwalificeerd.
Wanneer vallen de schellen van de ogen?

#Indischekwestie

 

 

Ik ben betrokken geraakt bij de ‘Indische Kwestie’ na Kamerdebatten. Mede door mijn Indische afkomst en de kennis…