Stuur een brief naar Den Haag

Posted door
HET WORDT TIJD DAT WIJ DE KLEWANG WEER OPPAKKEN!

MOETEN WIJ NIET EENS DE HELE BOEL BLOKKEREN IN DEN HAAG?

KUNNEN WIJ HET MINISTERIE NIET BEZETTEN?

Dit soort vragen bereiken mij regelmatig in berichten. En iedere keer weer geef ik aan dat wij daarvoor te beschaafd zijn en zulke dingen niet moeten doen.

DEZE VRAGEN KOMEN NATUURLIJK VOORT UIT ALLE BESTAANDE FRUSTRATIES ROND DE INDISCHE KWESTIE.

Allereerst begrijp ik dat wel, omdat alle betrokkenen het zat zijn om telkens opnieuw afgewezen, niet gehoord, niet begrepen en niet erkend worden als Nederlanders die door Nederlanders in de steek zijn en worden gelaten.

Er is een zekere onwil bij de huidige regering om echt werk te maken van deze prangende kwestie.

Nou bestaat bij mij de gedachte dat het overgrote deel van o.a. de Haagse politici helemaal geen weet hebben van waarover het gaat. Zij zijn praktisch allemaal ver na de oorlog en de Bersiap geboren. In de geschiedenisboeken wordt er nauwelijks iets over vermeld en zij hebben daardoor kennelijk onvoldoende kennis van deze hele materie.

Ondanks aandringen om daarvan wel kennis te nemen door o.a. Peggy Stein en haar medestanders blijft iedere fatsoenlijke poging om serieus aan tafel te gaan zitten om deze zaak in alle redelijkheid voor eens en altijd op lossen achterwege.

Nee, sommige betrokken politici durven zelfs beledigingen te uiten aan de vragenstellers bij een poging tot overleg.

OM DEZE REDENEN DENK IK DAT IEDEREEN BINNEN ONZE GEMEENSCHAP VAN INDISCHE NEDERLANDERS EN MOLUKKERS HUN PERSOONLIJK VERHAAL RECHTSTREEKS TE MOETEN STUREN NAAR DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER BESTEMD VOOR ALLE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS.

Zij moeten overstroomd worden met die verhalen, voeg daarbij de hele Twitter actie die al bestaat, en weet dat dit nog steeds een beschaafde actie is en blijft.

Dat zal voor sommigen wel wat te soft zijn, maar aan hen laat ik weten dat wij niet moeten vervallen in een beweging die vooralsnog kan leiden tot een vorm van geweld. Daar schiet niemand iets mee op.

Nee, laat iedere politicus die je kan bereiken maar weten wat er is gebeurd in die roerige jaren in de Oost en daarna in een weinig warme behandeling in Nederland. Wij zijn al meer dan genoeg en al langer dan ons lief is de meest verwaarloosde landgenoten. Achterstallige inkomens en geen compensatie voor het leed dat werd geleden en het achter moeten laten van al onze bezittingen.

POSTADRES: Tweede kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag.

Jika Anda tidak menulis ke Den Haag maka Anda bodoh.