Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Posted door

Rechtzaken Backpay > Procedure Europese Hof.

Het afgelopen jaar hebben we frequent contact gehad met partijen die een rechtszaak hebben aangespannen rondom de regeling van de Backpay.

Bij een aantal van de zaken zijn Ton te Meij en Peggy Stein nauw betrokken (een adviserende rol en als getuige deskundigen).  Afgesproken is dat we elkaar op de hoogte houden van zowel de processen als de uitkomst van deze processen.

De volgende stap die we ondernemen is dat we op basis van deze samenwerkingen met de partijen de gang naar het Europese Hof volgen. Dit doen we samen met de bij het Indisch Platform 2.0 aangesloten Advocaat Phon van der Biesen en SVJ (Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp) als investerende partij.

Zoals bij alle procederende partijen bekend komt deze samenwerking uiteindelijk ten goede aan de totale gemeenschap. Het bijstaan van deze individuele processen dienen uiteindelijk het totaal.

Met vriendelijke groet,
Team Indisch Kwestie
Indisch Platform 2.0