Holland, Pay your debts !!

Posted door

Een overweging van mij uit 2008

***

Ik ben dus wel beetje fan van staatssecretaris Jet Bussemaker, maar ze moet eenmaal het kabinetsbeleid verdedigen… ook al denkt ze misschien net een tikkeltje anders. In deze kwestie, de backpay, is de politiek simpel… Kamerbreed van links naar rechts, van SGP en Wilders naar SP denkt men hetzelfde…. zoiets dus:
‘ ze kenne de pot op die Indische Nederlanders …. eigen portemonnee eerst ‘

Bussemaker geeft antwoord op een Indonesiër, die kennelijk KNIL was of Nederlands burgerambtenaar in de oorlog. Inderdaad… het grootste deel van het KNIL waren Indonesiers.. als die allemaal hun nooit ontvangen loon uit de oorlogsjaren zouden moeten krijgen…hoeveel honderd miljoen euro is dat niet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dus vooral maar volhouden dat het afwentelen van de personeelsschulden op de voormalige vijand wettelijk fatsoenlijk was… Men gebruikte de formele juridische autonomie van het Indische Gouvernement als frontbv of klapbv.. En ‘men’ is de volledige Nederlandse politiek bij monde van Bussemaker vandaag. Ze schrijft :

Op grond van rechterlijke uitspraken stelde de Hoge Raad in 1956 en 1958 in cassatie vast dat de Staat der Nederlanden hiervoor niet financieel verantwoordelijk kan worden gesteld, omdat de juridische verplichtingen op dit punt met de soevereiniteitsoverdracht zijn overgegaan op de Indonesische Staat. Regering en Kamer hebben dit toen aanvaard en hebben nadien geen ander standpunt ingenomen”

……geen ander standpunt ingenomen ?
Toch niet, want dit schrijft het Indisch platform in ‘aspecten van het rechtsherstel’

“Op basis van deze beantwoording concludeerde de Tweede Kamer dat er inderdaad een morele verplichting van de regering bestond tot terugbetaling en verzocht daarop in een kamerbreed gesteunde motie de Regering om “per 1 januari 1981 een regeling te treffen waarin aan deze morele verantwoordelijkheid ook materieel inhoud wordt gegeven” (Zie Kamerstuk, no 4 van 19 juni 1980). Dit leidde tot de Uitkeringswet Indische Geïnterneerden (UIG) van 1 juli 1981, (Staatsblad 1981, no 477) welke in 1982 werd uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het betrof hier een eenmalige uitkering van  f 7.500 “

De Nederlandse staat heeft toen erkend dat het fout was om mensen door te sturen naar de voormalige vijand : ga daar maar je loon halen …
‘Het is een ereschuld’…zei de hele Nederlandse politiek in koor. …

… geen ander standpunt ingenomen ?
Misschien is het ook zo… En erkende de politiek vooral voor de schijn ‘schuld’ en strooide met een afkoopsom van 7.500 gulden.
Voor indo-indischen, voor totok-indischen, voor Indonesiers en Hollanders in Nederlandse staatsdienst te Indie… blijft het schrijnen: had men ook zo gemakkelijk de boel opgelicht als het voornamelijk om Hollandse Nederlanders ging?

Nederland… oh…mijn geliefd vaderland…. een lijk in de koloniale kast ?

Dit is een gemanipuleerde foto. ‘Japan’ is vervangen voor ‘Holland’
Het orgineel is van de Stichting Japanse Ereschulden .

*Uitkeringswet Indische Geinterneerden   …*boek  Indische Rekening, *Clip en tekst ‘lied van de schuld’ * Document ‘aspecten van rechtsherstel’ .