Correspondentie afspraak DENK / Indisch Platform 2.0

 

Geachte heer Te Meij,

Dank voor uw reactie. De heren hebben aansluitend andere afspraken. Ik stel voor het telefonisch te doen. Op welk nummer kunnen zij u bereiken?

Groet,

G. Albitrouw

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Geachte mevrouw Albitrouw,

Dank voor uw medewerking.

Het is een goed initiatief om bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken hier alvast een voorloop op nemen. Wij zullen u in het komende weekend een aantal relevante stukken zenden voor dit initiatief. Er zijn op dit moment drie A.O. overlesgsituaties in de planning.

1) Afhandeling Backpay en situatie bij de SVB. Er ligt op dit moment een verzoek voor verlenging van de Backpayregeling bij de Minister Hugo de Jonge voor uitstel van de sluitingsdatum van de Backpayregeling tot 1 januari 2020.

2) De “Collectieve Erkenning”, een onnodig geld verkwistende zaak, niet gewenst door de Indische Gemeenschap.  Het kan nooit een Collectieve Erkenning zijn, zoals vermeld in de Kamerbrief van 11 augustus 2017 (Een brief met onjuiste informatie voor de Kamer).

3) De Indische Kwestie nog steeds niet afgehandeld. Ook staat er nog een niet behandelde motie van Denk die nog besproken en waarover nog gestemd moet worden.

Wij zullen jullie de nodige documenten zenden over deze punten in dit weekend. Dit tijdstip en die plaats komen niet goed uit wegens andere zaken op die dag. Wij willen graag aan de heer Kuzu en zijn medewerkster voorstellen op dat tijdstip een telefoonoverleg plannnen. Overleg op ons kantoor Adres Waterlooplein 125 is wel mogelijk. Wij zijn  daar op dat moment aanwezig. Graag even afstemmen wat mogelijk is bij de Hr. Kuzu

Met vriendelijke groet, Anton te Meij en Peggy Stein / Indisch Platform 2.0


Geachte heer Te Meij,

Graag plan ik een gesprek in met de heer Kuzu en beleidsmedewerker Yigit over de Indische Kwestie. Wij willen bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken hier alvast een voorloop op nemen dus een gesprek voor aanstaande dinsdag zou het beste zijn.

Schikt aanstaande maandag om 16.00 uur? De locatie wordt dan Schiekade 10a in Rotterdam.

Met vriendelijke groet,

G. Albitrouw MSc

Ambtelijk secretaris DENK

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ik ben betrokken geraakt bij de ‘Indische Kwestie’ na Kamerdebatten. Mede door mijn Indische afkomst en de kennis…