Correspondentie VWS / Pelita / IHC / Moluks Historisch Museum / Indisch Platform (oude) en Indisch Platform 2.0 omtrent zogenaamde ‘Collectieve Erkenning Indische Gemeenschap’ en de belangenbehartiging van de doelgroep Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp

 

(Den Haag , 10 augustus 2017 – Staatssecretaris Martin van Rijn tijdens de bijeenkomst rond de Collectieve Erkenning in de Pleisterplaats in Den haag. Foto: Phil Nijhuis)

Voor het officiële bericht Rijksoverheid. Klik hier.

Telegraaf citaat ‘Is deze erkenning voldoende?’ ‘Voor de een wel, voor de ander niet. Dat is begrijpelijk. Het belangrijkste is dat de overheid dit heeft gedaan. Nu is het aan ons om er echt iets van te maken. Als we het gevoel ‘hier moeten we een keer naartoe kunnen overbrengen, dan zijn we spekkoper..’ : Klik hier. 

Van: A.te Meij Verzonden: woensdag 11 oktober 2017 15:14 Aan: Kleiboer, M.A. (Marieke)
Onderwerp: Afspraak

Beste Marieke,

Naar aanleiding van ons laatste gesprek wil ik je vriendelijk vragen ons te betrekken bij ieder overleg over De Indische Kwestie en De Collectieve Erkenning of beter geformuleerd het Inloop Huis voor de Indische Gemeenschap.

Kun je mij de informatie verstrekken over de mensen belast met dit Inloop Huis. Dan kunnen wij contact opnemen met deze mensen voor nader overleg

De overgang naar de Nieuwe Staatssecretaris komt nu snel dichterbij.

Met vriendelijke groet Ton

Van : Marieke Kleiboer
Datum : 12/10/2017 15:07
Aan : Anton te Meij
Onderwerp : RE: Afspraak

Beste Ton,

Aan dit voorzoek kan ik niet voldoen. De gesprekspartners voor de Collectieve Erkenning zijn in de afgelopen maanden met naam en toenaam als de gesprekspartners voor de Collectieve Erkenning benoemd en hebben inmiddels ook het nodige werk verzet om CE een succes te maken. Dit is met de staatssecretaris zo afgesproken. Ook is in de brief aan de Tweede Kamer vastgelegd welke programmalijnen er zijn, dat is nu echt geen punt van bespreking meer. Er zijn vast nog andere Indische organisaties die ook geïnteresseerd zijn om mee te praten, maar omwille van het proces en de werkbaarheid kan het niet iedereen overal voor uit worden genodigd. Voor zover organisaties een goede bijdrage denken te kunnen leveren aan een van de programmalijnen, staat het iedereen uiteraard vrij om contact op te nemen met de vertegenwoordigers van de programmalijnen en kan daar de afweging worden gemaakt of en hoe nog een positieve bijdrage geleverd kan worden. Daarnaast kunnen organisaties uit de Indische gemeenschap in de loop van volgend jaar zelf projecten voorstellen en een aanvraag doen voor projectsubsidies (uit de 0,5 miljoen euro). VWS beslist daarover. Daar sprak ik je telefonisch al over.

Dit zal inderdaad een van de laatste weken van de staatssecretaris zijn! We hopen dat de volgende bewindspersoon zich weer zo wil inzetten voor de Indische gemeenschap.

Met vriendelijke groet,

Marieke


NOTE: bovenstaande mail van Marieke Kleiboer doet vermoeden dat de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp  nooit een stichting is geweest die aan tafel heeft gezeten met VWS’ Martin van Rijn. Het is Jan de Jong’s stichting die de grootste inzet heeft getoond om de Indische Kwestie te bevechten / archieven / advocaat en acties. Onderdeel van de onderhandelingen totdat de scheuring (moedwillig opgezet olv S. Delhaye nadat Jan de Jong hem betichtte van onderonsjes met de STAS zónder overleg met de Delegatieleden! “hou daar mee op, dat is gevaarlijk voor de kwestie”). Hiermee heeft het oude IP olv S. Delhaye de mensen die de petitie “Indische Kwestie” getekend hebben (meer dan 12.000 handtekeningen) tekortgedaan. De missie van de Delegatie in samenspraak met Herman Bussemaker is op deze wijze onderuit gehaald ten favore van de overheid/VWS/Kabinet. Reden van de oprichting van Indisch Platform 2.0 en het volharden in deze missie: Een oplossing vinden voor de Indische Kwestie; ‘Excuses, Erkenning, Compensatie Oorlogsschade en Backpay Salarissen’.


Van: A te Meij Verzonden: dinsdag 24 oktober 2017 8:31 Aan: Kleiboer, M.A. (Marieke) Onderwerp: Re: Afspraak

Beste Marieke,

Deze E-mail begrijp ik niet, waarom deze geheimzinnige benadering.
We hadden afgesproken duidelijk en transparant te communiceren. Waarom dan dit standpunt met deze terughoudendheid? Zoals je weet wordt de collectieve erkenning opnieuw behandeld in een AO overleg. Dat omwille van het proces en de werkbaarheid niet iedereen overal voor uitgenodigd kan worden is te begrijpen, maar dat moet dan ook bekend zijn bij de Indische Gemeenschap.

Het navolgende is gesteld in je Email

Voor zover organisaties een goede bijdrage denken te kunnen leveren aan een van de programmalijnen, staat het iedereen uiteraard vrij om contact op te nemen met de vertegenwoordigers van de programmalijnen en kan daar de afweging worden gemaakt of en hoe nog een positieve bijdrage geleverd kan worden.

“Als dit contact gelegd kan worden”.
Gaarne de gevraagde gegevens om contact op te nemen.
Ik vraag je dan ook even telefonisch contact met mij op te nemen, zodat deze onaangename situatie opgelost kan worden.

Met vriendelijke groet
A.te Meij


Onderwerp: FW: Afspraak
Van: “Kleiboer, M.A. ” Datum: 24-10-2017 11:01
Aan: “Anton te Meij”
CC: “Floor, M.H.”

Beste Ton,
Even per mail, want zit hele dag in overleg.

In de brief aan de Kamer van 11 augustus jl staat langs welke lijnen de collectieve erkenning wordt uitgewerkt. Dat is transparant. Daarin staat ook dat we dit in samenwerking met IP en andere partijen doen. Het staat je vrij om contact op te nemen met IP, Pelita, St 15/8, Moluks Historisch Museum en IHC die allemaal betrokken zijn om jullie ideeën in te brengen. In 2018 wordt een nieuw subsidiekader voor de projecten die onder de collectieve erkenning kunnen vallen ontworpen door VWS. Dat moet per 1/1/19 dan staan. Iedereen kan daar na die tijd voorstellen voor indienen, jullie dus ook. Tot die tijd is de inspanning erop gericht de pleisterplaats voor het publiek te openen.

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hartelijke groet,
Marieke

mw. dr. M.A. Kleiboer | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directeur Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) |
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |


Hieronder de brieven naar de Stichtingen en de reacties van de Stichtingen. De reacties bovenaan:

 

 

Onderwerp: RE: Vraag
Van: Harriet Ferdinandus Stichting Pelita Datum: 25-10-2017 16:03
Aan: “Anton te meij”

Geachte mevrouw Mosselman,

In antwoord op uw vraag welke ideeën ik als Stichting Pelita heb ingebracht in het overleg van de Collectieve Erkenning namens de stich ting SVJ, kan ik u melden dat ik nimmer zaken heb ingebracht namens de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp.
Ik heb op uitnodiging van VWS ideeën ingebracht als Stichting Pelita; ideeën die vorm hebben gekregen na gesprekken met zorgprofessionals van binnen en buiten het Indisch Platform.

Met vriendelijke groet,

Harriet Ferdinandus Directeur

Stichting Pelita Nienoord 13 1112 XE Diemen

www.pelita.nl | www.onzeplek.nl | www.virtueelindie.nl
Op de hoogte blijven? Neem hier een gratis abonnement op onze nieuwsbrief!


 

Van: A te Meij Verzonden: woensdag 25 oktober 2017 2:01 Aan: Info Pelita
Onderwerp: Vraag

Geachte mevrouw Harriet Ferdinandus,
Namens SVJ Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp wil ik u vragen welke ideeën u als Stichting Pelita heeft ingebracht in het overleg van de Collectieve Erkenning namens onze stichting SVJ. Graag vernemen wij ook per omgaand welke machtiging u heeft om ons in deze overlegsituaties zonder vooraf overleg te vertegenwoordigen.

Met dank voor uw aandacht, en met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp,

Gré Mosselman, Secretariaat SVJ

 


Onderwerp: Re: Vraag
Van: “S.Delhaye RA”  Datum: 9-11-2017 12:05
Aan: “A te Meij”
CC: “Gre Mosselman”

Beste Gré,

Het Indisch Platform heeft geen functie/taak in deze.
De invulling voor de structurele Collectieve Erkenning is toegewezen aan de drie ‘kartrekkers’.

IHC voor herinneren en mede organiseren van het nieuwe Centrum Sophialaan;
St. Herdenking : herdenken voor de Nederlands-Indische gemeenschap;
Pelita : context gebonden zorg voor de Nederlands-Indische Ouderen.

Met vriendelijke groet, Silfraire Delhaye


 

From: A te Meij
Sent: Wednesday, October 25, 2017 3:54 PM
To: S.Delhaye RA
Subject: Vraag

Geachte heer Silfraire Delhaye,

Namens SVJ Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp wil ik u vragen welke ideeën u als IP Indisch Platform heeft ingebracht in het overleg van de Collectieve Erkenning namens onze stichting SVJ.

Graag vernemen wij ook per omgaand welke machtiging u heeft om ons in deze overlegsituaties zonder vooraf overleg te vertegenwoordigen.

Met dank voor uw aandacht, en met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp, Gré Mosselman,
Secretariaat SVJ


 

Onderwerp: RE: Betreft Vraag
Van: Yvonne van Genugten | Indisch Herinneringscentrum 
Datum: 30-10-2017 12:01
Aan: “Anton te Meij”

Geacht bestuur van Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp, Graag reageer ik, mede namens het bestuur van het IHC, op uw vragen.

Het Indisch Herinneringscentrum blijft, ook in het overleg van de Collectieve Erkenning, werken volgens zijn doelstellingen zoals die ook daarvoor golden. Die doelstellingen zijn vastgelegd in de oprichtingsbrief van het IHC, gericht aan de tweede Kamer op 26 juli 2007.

Het Indisch Herinneringscentrum is geen woordvoerder van SVJ en heeft dus geen ideeën namens SVJ ingebracht.

Met vriendelijke groet,

Yvonne van Genugten directeur

Indisch Herinneringscentrum (IHC) Sophialaan 10
2514 JR Den Haag


Van: A te Meij
Verzonden: woensdag 25 oktober 2017 01:44
Aan: Informatie | Indisch Herinneringscentrum  Onderwerp: Betreft Vraag

Geachte mevrouw Yvonne van Genugten,
Namens SVJ Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp wil ik u vragen welke ideeën u als IHC Indisch Herrinerings Centrum heeft ingebracht in het overleg van de Collectieve Erkenning namens onze stichting SVJ.

Graag vernemen wij ook per omgaand welke machtiging u heeft om ons in deze overlegsituaties zonder vooraf overleg te vertegenwoordigen.

Met dank voor uw aandacht, en met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp,
Gré Mosselman,
Secretariaat SVJ


 

Onderwerp: RE: Vraag
Van: “Nanneke Wigard ” museum-maluku.nl Datum: 30-10-2017 13:26
Aan: “‘A te Meij'”

Geachte heer/mevrouw Mosselman,

Dank voor uw mail van 25 oktober j.l. waar u vraagt welke ideeën ik, dan wel het Moluks Historisch Museum, ingebracht heb in het overleg van de Collectieve Erkenning namens u als SVJ. Als reactie daarop kan ik u het volgende daarover melden. Wij hebben als Stichting Moluks Historisch Museum (MHM) op geen enkele wijze namens u in de overlegstructuur Collectieve Erkenning gesproken over ideeën in wat voor vorm dan ook. Ik hoop u hiermee voldoende hebt geantwoord.

Met vriendelijke groeten,
secretaris-penningmeester St. Moluks Historisch Museum,

Peter Satumalaij


Van: A te Meij Verzonden: woensdag 25 oktober 2017 1:51
Aan: info@museum-maluku.nl
Onderwerp: Vraag

Geachte heer P.Z. Satumalaij, secretaris/penningmeester,
Namens SVJ Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp wil ik u vragen welke ideeën u als Stichting Moluks Historisch Museum heeft ingebracht in het overleg van de Collectieve Erkenning namens onze stichting SVJ. Graag vernemen wij ook per omgaand welke machtiging u heeft om ons in deze overlegsituaties zonder vooraf overleg te vertegenwoordigen.
Met dank voor uw aandacht, en met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp,
Gré Mosselman,
Secretariaat SVJ


 

Ik ben betrokken geraakt bij de ‘Indische Kwestie’ na Kamerdebatten. Mede door mijn Indische afkomst en de kennis…